Onze tarieven

Vergoedingen

Begeleiding door diëtisten van FoodSteps wordt drie uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat (vanaf 18 jaar) de vergoeding eerst van uw eigen risico afgaat, indien u deze nog niet volledig heeft opgebruikt. De kosten voor het dieetadvies gaan niet af van uw eigen risico als het dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde “ketenzorg” waar huisartsen en diëtisten onder kunnen vallen. Dit is het geval als u diabetes of COPD heeft, danwel indien voor u cardio vasculair risico management (CVRM) van toepassing is. 

Bij dieetadvisering aan kinderen zijn voor u geen kosten verbonden. Begeleiding door diëtisten van FoodSteps wordt drie uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering en voor kinderen is geen eigen risico van toepassing.

FoodSteps heeft contracten afgesloten met ondermeer Achmea, CZ, Delta Lloyd, DSW, Menzis, Multizorg VRZ (ONVZ, ASR), OHRA, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid.
U heeft in principe geen verwijzing nodig van uw huisarts om naar een diëtist te kunnen gaan. Soms vraagt een verzekeraar voor (volledige) vergoeding van uw verzekering wel een verwijsbrief van de huisarts. Kijk daarom altijd in uw polisvoorwaarden of dieetadvies zonder verwijzing volledig wordt vergoed.

Prijzen van FoodSteps

Intake consult + op maat gemaakt voorbeeld dagmenu€ 98*
Vervolgconsult lang 25 minuten (+5 minuten indirecte tijd)€ 35*
Vervolgconsult kort (evt. telefonisch) 15 minuten€ 18*

Directe tijd is de tijd dat u contact heeft met uw diëtist. Indirecte tijd is de tijd die een diëtist nodig heeft voor het uitwerken van het consult, of het beantwoorden van uw vragen. Ook eventuele registratie van uw gegevens en terugkoppeling in de ketenzorg valt hieronder.

*FoodSteps werkt, indien van toepassing, met de tarieven die contractueel met de zorgverzekeraars zijn afgesloten.