Algemene voorwaarden

Wij informeren u hieronder graag over de gang van zaken bij FoodSteps. Bij eventuele onduidelijkheden of indien u andere vragen heeft, kunt u zich uiteraard wenden tot uw behandelend diëtist.

De eerste afspraak
Bij uw eerste bezoek aan de diëtist verzoeken wij u vriendelijk het volgende mee te nemen:

- uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs;
- uw verzekeringspasje;
- de verwijsbrief van uw (huis)arts, tandarts/orthodontist of specialist;
- indien van toepassing een overzicht van de medicijnen en supplementen die u eventueel gebruikt.

U ontvangt een bevestiging van de eerste afspraak per post, e-mail, WhatsApp of sms.

Vervolgafspraken
Uw vervolgafspraken worden niet standaard bevestigd via post, mail of sms. U krijgt bij uw eerste bezoek een afsprakenkaartje. Hierop noteert de diëtist uw vervolgafspraak. Het is fijn als u bij ieder bezoek uw afsprakenkaartje mee wilt nemen.

Te laat
Wanneer u onverhoopt te laat bent voor uw afspraak (10 minuten of meer) kan het zijn dat u wordt verzocht een nieuwe afspraak te maken met de diëtist.

Verhindering
U kunt uw afspraak afzeggen via:

- e-mail aan uw behandelend diëtist;
- telefonisch, via het telefoonnummer van de vestiging waar u onder behandeling bent. Mocht u de voicemail krijgen, spreek dan gerust een boodschap in.

Bij verhindering kunt u uw afspraak op werkdagen tot 24 uur van tevoren afzeggen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Wanneer u een afspraak niet of te laat afzegt, wordt de geplande tijd bij u in rekening gebracht. Deze rekening kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar, maar zal door uzelf betaald moeten worden.

Rapportage aan arts
Uw diëtist stelt mogelijk aan het begin en einde van de dieetbehandeling een rapportage op voor uw (huis)arts. Indien u niet wenst dat de diëtist een rapportage naar uw (huis)arts stuurt, geef dit dan alstublieft expliciet aan in het eerste gesprek.

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over een behandeling van een van de diëtisten van FoodSteps dan verzoeken wij u vriendelijk dit eerst met uw diëtist van FoodSteps te bespreken. Samen zal dan gezocht worden naar een passende oplossing. Indien klachten onverhoopt niet onderling opgelost kunnen worden is het mogelijk om een klacht in te dienen bij Kwaliteitsregister Paramedici (Postbus 19207, 3501 DE Utrecht).

 

 

© 2019 FoodSteps Diëtisten. Webdesign door Crystal Design. Alle rechten voorbehouden.